Услуги

 -Първа консултация с Вашия брокер.
 -Установяване на Вашия интерес към недвижим имот.
 -Успешният оглед.
 -Съдействие при закупуване на жилище чрез банков кредит.
 -Договаряне на условията.
 -Подготвяне на документи за успешна сделка и подписване на  предварителен договор.
 -Финализиране на сделката пред нотариус!